ภาพบรรยากาศพิธีเปิดหลักสูตร Intenational Short Course Training For Nures From Bangladesh June 22,2009
Click to enlarge
DSC_1320
800 X 536
69 KB
Click to enlarge
DSC_1327
800 X 536
76 KB
Click to enlarge
DSC_1328
800 X 536
74 KB
Click to enlarge
DSC_1329
800 X 536
73 KB
Click to enlarge
DSC_1330
800 X 536
81 KB
Click to enlarge
DSC_1331
800 X 536
73 KB
Click to enlarge
DSC_1332
800 X 536
82 KB
Click to enlarge
DSC_1333
800 X 536
91 KB
Click to enlarge
DSC_1334
800 X 536
77 KB
Click to enlarge
DSC_1335
800 X 536
74 KB
Click to enlarge
DSC_1336
800 X 536
80 KB
Click to enlarge
DSC_1344
800 X 536
85 KB