ภาพบรรยากาศงานพิธี มอบหมวก เข็มเครื่องหมาย และ ตะเกียงมิสฟอลเรนซ์ ไนติงเกล 16 ม.ค. 2552
 
     
 
    [Next] [Last]
 
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_4087
800 X 536
78 KB
DSC_4088
800 X 536
81 KB
DSC_4089
800 X 536
91 KB
DSC_4095
800 X 536
48 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_4101
800 X 536
58 KB
DSC_4104
536 X 800
47 KB
DSC_4108
800 X 536
54 KB
DSC_4111
800 X 536
49 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_4117
800 X 536
66 KB
DSC_4118
800 X 536
60 KB
DSC_4122
800 X 536
59 KB
DSC_4126
800 X 536
68 KB

    [Next] [Last]