ผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 || สอบราคา | เข้าชม 12 ครั้ง
รายงานแบบสรุปผลการดำนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 || สอบราคา | เข้าชม 9 ครั้ง
แบบรายงานสรุปผลแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 || สอบราคา | เข้าชม 13 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด || e-Bidding | เข้าชม 8 ครั้ง