เอกสารชี้แจงข้อมูลข้อสอบถามงานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น || e-Bidding | เข้าชม 10 ครั้ง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 || สอบราคา | เข้าชม 27 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 || สอบราคา | เข้าชม 26 ครั้ง