ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียรู้เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 13,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง || e-Bidding | เข้าชม 1 ครั้ง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 || สอบราคา | เข้าชม 48 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 || สอบราคา | เข้าชม 20 ครั้ง