แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 || สอบราคา | เข้าชม 2 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด || สอบราคา | เข้าชม 9 ครั้ง
ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอาคารหอประชุม ศรีนครินทรารักษ์ || สอบราคา | เข้าชม 9 ครั้ง