แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 || สอบราคา | เข้าชม 11 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท || e-Bidding | เข้าชม 9 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 || e-Bidding | เข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 || สอบราคา | เข้าชม 23 ครั้ง
แบบรายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน || สอบราคา | เข้าชม 24 ครั้ง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุน) || สอบราคา | เข้าชม 40 ครั้ง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 256 || สอบราคา | เข้าชม 43 ครั้ง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เฉพาะงบลงทุน) || สอบราคา | เข้าชม 37 ครั้ง