ผู้จอง (Name) : สถานะ (Status) :
     ศิษย์เก่า..รุ่น   
     วิทยาลัยฯในสังกัด
จำนวนผู้ต้องการพัก (People) : คน
เริ่มวันที่ (Start Date) : วัน
สิ้นสุดวันที่ (End Date) : วัน
ขนาดห้องพัก :
      ห้องพักเล็ก ด้านหน้า (2 คน)     ห้องพักเล็ก ด้านหลัง (2 คน)
      ห้องโถงใหญ่ (20 คน)              ห้องโถงกลาง (10 คน)

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ / อีเมลติดต่อกลับและการขอใช้อื่นๆหมายเหตุ : เมื่อจองเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ ชำระเงินที่ฝ่ายการเงินของวิทยาลัยฯ


รวมรายการทั้งสิ้น 12 รายการ (Total Reservation)

ID BanBangSaan's Reservation Name Status Persons Start End Desc Permit Staff Delete
10495
Mini Front (2 persons) Mini Back (2 persons)
Large (20 persons) Mediam (10 persons)
กรกนก ลัธธนันท์ ศิษย์เก่า รุ่นที่ 40 20/02/59 21/02/59 กิจกรรมนักศึกษา ชมรม QA วพบ.กรุงเทพ ขอใช้อุปกรณ์ทำอาหาร อนุมัติการจองแล้ว
10491
Mini Front (2 persons) Mini Back (2 persons)
Large (20 persons) Mediam (10 persons)
กรกนก ลัธธนันท์ 50 23/01/59 24/01/59 อนุมัติการจองแล้ว
10488
Mini Front (2 persons) Mini Back (2 persons)
Large (20 persons) Mediam (10 persons)
คุณจินตนา ศิษย์เก่า รุ่นที่ 17/1 15 05/02/59 06/02/59 0813734882 อุปกรณ์ทำและรับประทานอาหาร อนุมัติการจองแล้ว
10468
Mini Front (2 persons) Mini Back (2 persons)
Large (20 persons) Mediam (10 persons)
กรกนก ศิษย์เก่า รุ่นที่ 38 20 17/10/58 18/10/58 อนุมัติการจองแล้ว
10466
Mini Front (2 persons) Mini Back (2 persons)
Large (20 persons) Mediam (10 persons)
พ.จากรพ.ชนบท 10 23/10/58 25/10/58 อนุมัติการจองแล้ว
10465
Mini Front (2 persons) Mini Back (2 persons)
Large (20 persons) Mediam (10 persons)
คุณอุไร ศิษย์เก่า รุ่นที่ 29/2 10 09/10/58 10/10/58 อนุมัติการจองแล้ว
10464
Mini Front (2 persons) Mini Back (2 persons)
Large (20 persons) Mediam (10 persons)
คุณอุไร 10 11/09/58 12/09/58 อนุมัติการจองแล้ว
10462
Mini Front (2 persons) Mini Back (2 persons)
Large (20 persons) Mediam (10 persons)
อ.สายหยุด ศิษย์เก่า รุ่นที่ 15 30 31/08/58 01/09/58 อนุมัติการจองแล้ว
10460
Mini Front (2 persons) Mini Back (2 persons)
Large (20 persons) Mediam (10 persons)
จริยา ธนะข้าง ศิษย์เก่า รุ่นที่ 66 7 30/05/58 31/05/58 สมาคมศิษย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการจองให้ อนุมัติการจองแล้ว
10459
Mini Front (2 persons) Mini Back (2 persons)
Large (20 persons) Mediam (10 persons)
อ.เรณู ชลบุรี ศิษย์เก่า รุ่นที่ 20 19/06/58 21/06/58 อนุมัติการจองแล้ว
10458
Mini Front (2 persons) Mini Back (2 persons)
Large (20 persons) Mediam (10 persons)
ไพลิน ชื่นจิตร ศิษย์เก่า รุ่นที่ 15/2 8 02/06/58 03/06/58 แจ้งการตอบรับที่คุณจินตนา รุ่น 17 อนุมัติการจองแล้ว
10457
Mini Front (2 persons) Mini Back (2 persons)
Large (20 persons) Mediam (10 persons)
จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี วิทยาลัยฯในสังกัด 40 05/06/58 07/06/58 0897987102 นักศึกษาและอาจารย์ร่วมแสดงดนตรีไทยอุดศึกษาที่ มหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติการจองแล้ว

พบข้อมูล (Total Pages) 1  หน้า (Page)| << ย้อนกลับ 1