หน้าหลัก


ปฏิทินการศึกษา

การลงทะเบียน
 
การขอคืนสิทธิ
 
การทำบัตรนักศึกษา
    การขอเอกสาร
    แผนการจัดการศึกษา
    คำอธิบายตัวย่อรหัสวิชา
    ค่าใช้จ่ายลงทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2553

กำหนดการ
ภาคที่ 1
ภาคที่ 2
ภาคฤดูร้อน
1.วันลงทะเบียนเรียน

31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 53

4 – 17 ต.ค. 53  (ปี 1, 2)
27 ก.ย. – 10 ต.ค. 53  (ปี 3)
6 – 19 ก.ย. 53  (ปี 4)

14 - 27 ก.พ. 54 (ปี 1, 2)
27 ธ.ค. 53  -9 ม.ค. 54 (ปี 3 กลุ่ม 2)
21 มี.ค. – 3 เม.ย. 53 (ปี 3 กลุ่ม 1)

2.วันสิ้นสุด
การลงทะเบียน

18 มิ.ย. 53

หลังกำหนดการลงทะเบียน 2 สัปดาห์

หลังกำหนดการลงทะเบียน 2 สัปดาห์

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย