หน้าหลัก


ปฏิทินการศึกษา

การลงทะเบียน
 
การขอคืนสิทธิ
 
การทำบัตรนักศึกษา
    การขอเอกสาร
    แผนการจัดการศึกษา
    คำอธิบายตัวย่อรหัสวิชา
    ค่าใช้จ่ายลงทะเบียน

การทำบัตรนักศึกษา

 1. กรณีนักศึกษาใหม่

      - รูปถ่ายสี (ฉากหลังเป็นพื้นสีฟ้า) แต่งเครื่องแบบนักศึกษา วพบ. กรุงเทพ ขนาด 1 นิ้ว        จำนวน 2 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีเข้ม
       - นักศึกษาชายใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเนคไทเห็นตราวิทยาลัย
       - นักศึกษาหญิงใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ติดเครื่องหมาย วพบ. กรุงเทพที่ปกข้างซ้าย   เก็บผมเรียบร้อย

   2. กรณีนักศึกษาเก่าต้องการทำบัตรใหม่

       - ขอรับแแบบขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาที่งานทะเบียน
       - กรอกข้อมูลและชำระค่าทำบัตรที่งานทะเบียน
       - ถ้าบัตรชำรุด ต้องนำบัตรที่ชำรุดมาด้วย


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย