หน้าหลัก

 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
 
วารสารวิทยาลัย
    รายการสุขภาพน่ารู้สูประชาชน
    ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
    ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    ศูนย์ออกกำลังกาย
    กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
    สระว่ายน้ำ
    แฟ้มภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้จัดโครงการนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 จนถึงปัจจุบัน          
      ตามรายละเอียดดังนี้
            15 มี.ค. – 2 พ.ค. 2546              มีพยาบาลพี่เลี้ยงเข้าอบรม           17  คน
            21 มี.ค. – 15 พ.ค. 2547            มีพยาบาลพี่เลี้ยงเข้าอบรม           15  คน
            21 มี.ค. – 3 พ.ค. 2548              มีพยาบาลพี่เลี้ยงเข้าอบรม           20  คน
            20 เม.ย. – 19 พ.ค. 2549           มีพยาบาลพี่เลี้ยงเข้าอบรม           18  คน
            8 มี.ค. – 11 พ.ค. 2550              มีพยาบาลพี่เลี้ยงเข้าอบรม           12  คน
            21 เม.ย. – 2 พ.ค. 2551             มีพยาบาลพี่เลี้ยงเข้าอบรม           20  คน
            15 ก.ย. – 19 ก.พ. 2551             มีพยาบาลพี่เลี้ยงเข้าอบรม           15 คน
            27 มิ.ย. – 29 ก.ค. 2552             มีพยาบาลพี่เลี้ยงเข้าอบรม           25 คน  (เรียนเฉพาะวันเสาร์ 9-16 น.)


<< กลับไปหน้าหลัก


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย