หน้าหลัก

 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
 
วารสารวิทยาลัย
    รายการสุขภาพน่ารู้สูประชาชน
    ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
    ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    ศูนย์ออกกำลังกาย
    กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
    สระว่ายน้ำ
    แฟ้มภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้จัดโครงการนี้ และได้รับการรับรองจาก
สภาการพยาบาล โดยพยาบาลพี่เลี้ยงที่ได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.   โดยมีการอบรมดังนี้
          ระหว่างวันที่       21-25 สิงหาคม 2549    มีพยาบาลพี่เลี้ยง            49  คน
          ระหว่างวันที่       9-13 กรกฎาคม 2550     มีพยาบาลพี่เลี้ยง            55  คน
          ระหว่างวันที่       18-22 สิงหาคม 2551    มีพยาบาลพี่เลี้ยง            70  คน
          ระหว่างวันที่       20-24 กรกฎาคม 2552   มีพยาบาลพี่เลี้ยง            104 คน<< กลับไปหน้าหลัก


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย