หน้าหลัก

 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
 
วารสารวิทยาลัย
    รายการสุขภาพน่ารู้สูประชาชน
    ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
    ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    ศูนย์ออกกำลังกาย
    กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
    สระว่ายน้ำ
    แฟ้มภาพกิจกรรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ 2 เดือน


          1. Pediatric Nursing     ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. – 7 ส.ค. 2552
                                               มีผู้เข้าอบรมชาวบังคลาเทศ          จำนวน 10 คน
          2. Adult Nursing           ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. – 7 ส.ค. 2552
                                               มีผู้เข้าอบรมชาวบังคลาเทศ          จำนวน 10 คน
          3. Oncology Nursing    ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. – 7 ส.ค. 2552
                                               มีผู้เข้าอบรมชาวบังคลาเทศ          จำนวน 8 คน
          4. Mental Health and Psychiatric Nursing        ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 14 ส.ค. 2552
                                               มีผู้เข้าอบรมชาวบังคลาเทศ          จำนวน 10 คน
          5. Emergency and Trauma Nursing                 ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 14 ส.ค. 2552
                                               มีผู้เข้าอบรมชาวบังคลาเทศ          จำนวน 10 คน<< กลับไปหน้าหลัก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย