หน้าหลัก

 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
 
วารสารวิทยาลัย
    รายการสุขภาพน่ารู้สูประชาชน
    ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
    ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    ศูนย์ออกกำลังกาย
    กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
    สระว่ายน้ำ
    แฟ้มภาพกิจกรรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ 1 เดือน

        1. Emergency Obstetric Nursing ระหว่างวันที่ 14 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2548  

                   มีผู้เข้าอบรมชาวบังคลาเทศ          จำนวน 5 คน

        2. Counseling ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2550

                  มีผู้เข้าอบรมชาวภูฏาน                 จำนวน 4 คน

<< กลับไปหน้าหลัก


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย