หน้าหลัก

 
วารสารวิทยาลัย
 
รายการสุขภาพน่ารู้สูประชาชน
    ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
    ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    ศูนย์ออกกำลังกาย
    กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
    สระว่ายน้ำ


ศูนย์ออกกำลังกาย

                ศูนย์สุขภาพ   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ   เป็นศูนย์ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพได้จัดตั้งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าตลอดจน บุคคลทั่วไปที่สนใจกิจกรรมที่จัดให้บริการ คือ การออกกำลังกาย ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงได้มาตรฐานโลกและกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก โดยมีผู้ให้คำแนะนำอย่างถูกต้องตามหลักการ และอย่างได้ผลปลอดภัย

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อสนองนโยบายของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และบริการสังคม
        2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  และเพิ่มพูนสมรรถภาพร่างกาย

กิจกรรมบริการ

        1. บริการการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย
        2. บริการนำเต้นแอโรบิก  โดยผู้เชี่ยวชาญการเต้นแอโรบิก

คุณสมบัติผู้สมัคร

        1. บุคคลตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป
        2. ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกาย
        3. เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย
        4.เห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี ทั้งทางกายและจิต

การสมัครเป็นสมาชิก

        1. เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  2 รูป  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
        2. รับและกรอกใบสมัคร และยื่นหลักฐานได้ที่ห้อง BCN Aerofit  ชั้น 2  อาคาร 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพค่าสมัครและอัตราค่าใช้บริการ

สมาชิก

อัตราค่าสมาชิก

ไม่ใช่สมาชิก

รายเดือน

รายปี

บุคคลภายใน

100 บาท

500 บาท

20  บาท   /  ครั้ง

ค่าใช้บริการครั้งละ   10 บาท  /  วัน

บุคคลภายนอก

200  บาท

1500 บาท

40  บาท  / ครั้ง

ค่าใช้บริการรั้งละ  20  บาท  /  ครั้ง

หมายเหตุ: ไม่ใช่สมาชิกมาออกกำลังกายแบบเต้าแอโรบิก ค่าบริการ  10  บาท  /   ครั้ง   /  คน

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
1. สมาชิกได้จอดรถฟรีเมื่อมาออกกำลังกาย
2. ออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิกฟรี


เวลาเปิดให้บริการ
        เปิดบริการทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา  15.30 -  20.00 น . การเต้นแอโรบิกหยุดวันพุธ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ   2 /1  ถนนพญาไท   เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ   10400 โทร 02-2472566 ต่อ 3606

 


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย