หน้าหลัก

 
วารสารวิทยาลัย
 
รายการสุขภาพน่ารู้สูประชาชน
    ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
    ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    ศูนย์ออกกำลังกาย
    กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
    สระว่ายน้ำ


กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ในฐานะเป็นสถาบันทางการศึกษาพยาบาลที่นอกจากจะให้บริการทางด้านการศึกษาแล้ว  ยังมุ่งเน้นในการให้บริการทางสุขภาพด้วย และเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาไทย

วิทยาลัย ฯ จึงได้จัดให้มีบริการการนวดแผนไทยดังนี้

 1. การนวดพื้นฐานเพื่อสุขภาพ
 2. การนวดเพื่อบำบัดรักษา
 3. การนวดฝ่าเท้า
 4. การอบและประคบสมุนไพร

ประโยชน์ของการนวด

 1. ลดอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ
 2. ลดอาการติดขัดของข้อต่อต่าง ๆ
 3. ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
 4. ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อที่อ่อนแอให้แข็งแรง
 5. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต

ประโยชน์ของการประคบสมุนไพร

 1. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
 2. ชาวยให้เนื้อเยื่อพังผืดยืดตัวออก
 3. ช่ายลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
 4. ช่วยลดอาการติดขัดของข้อ

โรคที่สามารถรักษาได้ด้วยการนวด

 1. โรคปวดศีรษะจากความเครีด
 2. กลุ่มอาการปวดต่าง ๆ เช่น คอ ไหล่ บ่า ฯลฯ

เวลาให้บริการ  เปิดบริการทุกวัน          จันทร์  -  ศุกร์          เวลา  9.00  -  18.00  น.
                                                           เสาร์  -  อาทิตย์        เวลา  9.00  -  16.00  น. ( เฉพาะผู้ที่นัดล่วงหน้า )

ค่าบริการ  
             
               
           นวดเพื่อสุขภาพ                                     ชั่งโมงละ                   150          บาท
           นวดเพื่อบำบัด                                        ชั่งโมงละ                  200          บาท
           นวดฝ่าเท้า                                             ครั้งละ                     120          บาท
           อบสมุนไพร                                           ครั้งละ                     100          บาท
           ประคบสมุนไพรร่วมกับการนวด                 ชั่งโมงละ                  200          บาท

โปรดติดต่อจองคิวและนัดล่วงหน้า    โทร  0-2472 -566  ต่อ 3418

 


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th แผนที่วิทยาลัย