แนะนำหนังสือย้อนหลัง


พบข้อมูล จำนวน 23 รายการ

การพยาบาลเด็ก เล่ม 1/2553
การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 /2553
ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 2553
การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิดหลักการและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล (หลักสูตรเวชปฏิบัติ) 2553
กระบวนการพยาบาล: เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ 2553
ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 2553
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 /2552
พยาบาลเพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย (พิมพ์ครั้ง 2 ฉบับปรับปรุง) 2552
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาระบบประสาทและอื่นๆ 2552
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice 2552
การพยาบาล หู คอ จมูก (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 2552
การบริหารการพยาบาล...(พิมพ์ครั้งที่3) 2552
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ Medical-surgical nursing : clinical management for positive outcomes 2551(หนังสือแปล)เล่ม 1
การพยาบาลเด็ก เล่ม 1/ 2551
Health Assessment & Physical Examination 2010
Critical Thinking Cases In Nursing 2009
Principles and Practice of Psychiatric Nursing 2009
Pediatric Nursing Caring for Children 2008
Maternity, newborn, and women s health nursing : comprehensive care across the life Span 2007
นักบริหารมืออาชีพ

พบข้อมูล 2  หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2] หน้าถัดไป>>
ห้องสมุด ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 2/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร 02-354-8241 ต่อ 3308 e-mail : library@bcn.ac.th