10420 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบการรับตรงอิสระ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข่าวการศึกษา 48
10419 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) ปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 51
10418 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา การรับแบบ Admission รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 90
10417 ประกาศแจ้งข้อปฎิบัติในการายงานตัวของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 100
10416 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 62
10415 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต การรับแบบ Admission ปีการศึกษา 2562 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2 ข่าวการศึกษา 109
10412 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง ดังนี้ 1.)\"ก้าวทันยุค 4.0 สู่ความเป็นเลิศของพยาบาลเวชปฏิบัติ\" ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2562 2.)“การพยาบาลทารกแรกเกิดภาวะเสี่ยงที่มีปัญหาหายใจลำบาก” ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 37
10411 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต การรับแบบ Admission ปีการศึกษา 2562 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 1 ข่าวการศึกษา 107
10405 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบการรับตรง รอบที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 48
10401 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบการรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 37
10396 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบการรับตรงจากพื้นที่ ข่าวการศึกษา 59
10394 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวการศึกษา 189
10389 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัณพระบรมราชนก ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงจากพื้น ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 407