แจ้งข้อปฏิบัติในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (ฉบับแก้ไขใหม่) || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 27 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admission รอบที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 28 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ของดการเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสองภาษา รุ่นที่ 16 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 39 ครั้ง
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เรื่อง การรับสมัครผู้รับจ้างดําเนินงานฝ่ายบริหาร จำนวน 3 อัตรา || ข่าวสมัครงาน | เข้าชม 23 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admission รอบที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 82 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 || ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | เข้าชม 9 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Update on newborn management ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 || ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | เข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ระบบการรับตรง ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 54 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ระบบการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 63 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 256 ครั้ง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) || ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | เข้าชม 18 ครั้ง