รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 54 ครั้ง
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 รอบเพิ่มเติม || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 41 ครั้ง
รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 14 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 25 ครั้ง
ประกาศประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง สูงอายุอย่างมีสุขภาวะ ความท้าทายของพยาบาลในยุควิถีใหม่ (Healthy aging: nurses challenges in new normal era) 30 มิถุนายน 2564 ถึง 2 กรกฎาคม 2564 || ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | เข้าชม 27 ครั้ง