ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 10 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 29 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งวิทยาจารย์ || ข่าวสมัครงาน | เข้าชม 51 ครั้ง
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6 อัตรา || ข่าวสมัครงาน | เข้าชม 140 ครั้ง