รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 002 ปี 2018 || ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | เข้าชม 8 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหาร กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือก || ข่าวสมัครงาน | เข้าชม 52 ครั้ง
สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทยาในบัญชีหลักแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 || ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | เข้าชม 12 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2561 || ข่าวกิจกรรม | เข้าชม 44 ครั้ง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) || ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | เข้าชม 19 ครั้ง
เปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) || ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | เข้าชม 141 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 11 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 162 ครั้ง