รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบการรับตรงอิสระ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 47 ครั้ง
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) ปีการศึกษา 2562 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 51 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา การรับแบบ Admission รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 90 ครั้ง
ประกาศแจ้งข้อปฎิบัติในการายงานตัวของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 100 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 62 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต การรับแบบ Admission ปีการศึกษา 2562 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 108 ครั้ง
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง ดังนี้ 1.)\"ก้าวทันยุค 4.0 สู่ความเป็นเลิศของพยาบาลเวชปฏิบัติ\" ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2562 2.)“การพยาบาลทารกแรกเกิดภาวะเสี่ยงที่มีปัญหาหายใจลำบาก” ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 || ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | เข้าชม 37 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต การรับแบบ Admission ปีการศึกษา 2562 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 1 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 107 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบการรับตรง รอบที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 48 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบการรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 37 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบการรับตรงจากพื้นที่ || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 58 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 189 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัณพระบรมราชนก ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงจากพื้น || ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | เข้าชม 406 ครั้ง