รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบกลาง Admission รอบที่2 ปีการศึกษา 2560 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 45 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบสอบกลาง(Admission) รอบที่3 ปี2560 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 12 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 008 ปี 2017 || ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | เข้าชม 29 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบสอบกลาง(Admission) รอบที่2 ปี2560 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 59 ครั้ง
แจ้งข้อปฎิบัติในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 73 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบสอบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่2 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 42 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบกลาง Admission รอบที่1 ปีการศึกษา 2560 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 45 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 193 ครั้ง