ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เรื่อง บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข || ข่าวสมัครงาน | เข้าชม 6 ครั้ง
เปิดรับสมัครเข้าอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2562 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 194 ครั้ง