ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายบริหารและฝ่ายบริการวิชาการ จำนวน 3 อัตรา || ข่าวสมัครงาน | เข้าชม 28 ครั้ง
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด วิทยากร: อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ และนายแพทย์วิรุฬห์ ลิขิตเลิศล้ำ ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศรีนครินทรารักษ์ ภายในหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ || ข่าวกิจกรรม | เข้าชม 21 ครั้ง