ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพื้นที่ รอบ3 ปีการศึกษา 2560 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 13 ครั้ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป || ข่าวสมัครงาน | เข้าชม 27 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพืนที่ รอบ2 ปีการศึกษา 2560 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 41 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 || ข่าวการศึกษา | เข้าชม 47 ครั้ง
ขอเชิญอาจารย์พยาบาล หรือผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่สไตล์ศตวรรษที่21 ณ หอประชุม อาคารศรีนครินทรารักษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วันที่ 26-27 เมษายน 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 || ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | เข้าชม 19 ครั้ง