ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 345 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10034 อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก Mälardalen University ประเทศสวีเดน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 22/11/54 09/12/54 28
10030 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข่าวการศึกษา 21/11/54 29/11/54 137
10028 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และกำหนดวันทำสัญญาวันมอบตัว ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 21/11/54 10/12/54 37
10027 รับสมัครโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ ข่าวสมัครงาน 18/11/54 20/12/54 20
10026 ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข่าวการศึกษา 01/11/54 01/12/54 103
10024 ขอเลื่อนกำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฎิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๗ เป็นวันที่ ๙ มกราคม ถึง ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 26/10/54 30/11/54 208
10023 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2554 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 20/10/54 27/10/54 34
10022 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (๑ ปี) ปีการศึกษา๒๕๕๔ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 12/10/54 18/10/54 16
10021 สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ อำเภอมหาราช ตำบลท่าตอ จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 07/10/54 15/10/54 110
10020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 03/10/54 06/10/54 60
10019 การชำระเงินค่าลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/09/54 23/10/54 28
10018 ประกาศจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขา การจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข่าวการศึกษา 14/09/54 30/09/54 60
10017 การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 09/09/54 30/11/54 26
10016 เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 05/09/54 01/10/54 62
10015 ใบสมัครและหนังสือรับรอง หลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๔ ถึง ๑๘ มี.ค. ๕๕ ข่าวการศึกษา 15/08/54 31/10/54 106
10014 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดูรายละเอียดทาง http://www.rajavithi.go.th ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 11/08/54 03/10/54 15
10013 ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข่าวการศึกษา 28/07/54 15/08/54 34
10012 แผนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 13/07/54 31/08/54 33
10011 ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ข่าวสมัครงาน 06/07/54 21/07/54 51
10010 คำชี้แจงสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ข่าวการศึกษา 01/07/54 30/07/54 64
พบข้อมูล 18 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[8][9][10][11][12][13][14][15][16] 17 [18] หน้าถัดไป>>