ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 358 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10055 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 23/03/55 05/05/55 273
10054 การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ ๑๓ ข่าวการศึกษา 14/02/55 01/07/55 17
10053 พระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 14/02/55 01/03/55 14
10045 กำหนดการพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 26/01/55 14/02/55 40
10044 ประกาศรายชื่อโอนย้ายบุคคลลงในตำแหน่งว่าง ข่าวสมัครงาน 24/01/55 15/02/55 44
10043 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักภายในหอพักวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ข่าวการศึกษา 13/01/55 20/01/55 70
10042 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ (เพิ่มเติม) ข่าวการศึกษา 11/01/55 20/01/55 19
10041 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๗ ข่าวการศึกษา 28/12/54 10/01/55 33
10040 กำหนดการเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่๗ วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 27/12/54 10/01/55 19
10039 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 22/12/54 10/01/55 11
10037 ประกาศสอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุเครื่องบริโภค ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 19/12/54 10/01/55 40
10036 การชำระค่าลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 08/12/54 15/01/55 27
10035 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ข่าวการศึกษา 08/12/54 30/12/54 49
10034 อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก Mälardalen University ประเทศสวีเดน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 22/11/54 09/12/54 20
10030 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข่าวการศึกษา 21/11/54 29/11/54 143
10028 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และกำหนดวันทำสัญญาวันมอบตัว ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 21/11/54 10/12/54 35
10027 รับสมัครโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ ข่าวสมัครงาน 18/11/54 20/12/54 19
10026 ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข่าวการศึกษา 01/11/54 01/12/54 312
10024 ขอเลื่อนกำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฎิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๗ เป็นวันที่ ๙ มกราคม ถึง ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 26/10/54 30/11/54 208
10023 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2554 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 20/10/54 27/10/54 34
พบข้อมูล 18 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[8][9][10][11][12][13][14][15][16] 17 [18] หน้าถัดไป>>