ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 316 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 03/10/54 06/10/54 69
10019 การชำระเงินค่าลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/09/54 23/10/54 32
10018 ประกาศจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขา การจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข่าวการศึกษา 14/09/54 30/09/54 7
10017 การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 09/09/54 30/11/54 19
10016 เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 05/09/54 01/10/54 56
10015 ใบสมัครและหนังสือรับรอง หลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๔ ถึง ๑๘ มี.ค. ๕๕ ข่าวการศึกษา 15/08/54 31/10/54 95
10014 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดูรายละเอียดทาง http://www.rajavithi.go.th ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 11/08/54 03/10/54 4
10013 ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข่าวการศึกษา 28/07/54 15/08/54 37
10012 แผนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 13/07/54 31/08/54 24
10011 ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ข่าวสมัครงาน 06/07/54 21/07/54 52
10010 คำชี้แจงสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ข่าวการศึกษา 01/07/54 30/07/54 48
10009 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ข่าวสมัครงาน 01/06/54 01/07/54 22
10008 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารีบการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข่าวการศึกษา 01/07/54 30/07/54 105
10007 โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ ๗ ข่าวการศึกษา 01/07/54 30/07/54 34
10006 การชำระเงินค่าลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข่าวการศึกษา 01/07/54 30/07/54 79
10005 เปิดอบรมระยะสั้นหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๕ ข่าวการศึกษา 01/07/54 30/07/54 68
พบข้อมูล 16 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 16