ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 331 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10041 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๗ ข่าวการศึกษา 28/12/54 10/01/55 34
10040 กำหนดการเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่๗ วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 27/12/54 10/01/55 27
10039 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 22/12/54 10/01/55 23
10037 ประกาศสอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุเครื่องบริโภค ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 19/12/54 10/01/55 27
10036 การชำระค่าลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 08/12/54 15/01/55 28
10035 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ข่าวการศึกษา 08/12/54 30/12/54 48
10034 อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก Mälardalen University ประเทศสวีเดน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 22/11/54 09/12/54 19
10030 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข่าวการศึกษา 21/11/54 29/11/54 141
10028 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และกำหนดวันทำสัญญาวันมอบตัว ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 21/11/54 10/12/54 35
10027 รับสมัครโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ ข่าวสมัครงาน 18/11/54 20/12/54 15
10026 ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข่าวการศึกษา 01/11/54 01/12/54 99
10024 ขอเลื่อนกำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฎิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๗ เป็นวันที่ ๙ มกราคม ถึง ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 26/10/54 30/11/54 202
10023 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2554 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 20/10/54 27/10/54 34
10022 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (๑ ปี) ปีการศึกษา๒๕๕๔ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 12/10/54 18/10/54 22
10021 สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ อำเภอมหาราช ตำบลท่าตอ จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 07/10/54 15/10/54 107
10020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 03/10/54 06/10/54 59
10019 การชำระเงินค่าลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 01/09/54 23/10/54 35
10018 ประกาศจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขา การจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข่าวการศึกษา 14/09/54 30/09/54 59
10017 การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 09/09/54 30/11/54 211
10016 เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 05/09/54 01/10/54 44
พบข้อมูล 17 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[7][8][9][10][11][12][13][14][15] 16 [17] หน้าถัดไป>>