ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 345 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10062 กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๕ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ อาคาร ๑ ชั้น ๓ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 14/05/55 10/06/55 334
10061 ประกาศจากกลุ่มงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 11/05/55 05/06/55 45
10060 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 10/05/55 21/05/55 101
10059 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๖ ข่าวการศึกษา 04/05/55 08/06/55 23
10058 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 18/04/55 30/04/55 41
10057 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เรื่อง การับโอน/ย้ายข้าราชการ ข่าวสมัครงาน 18/04/55 11/05/55 12
10056 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวสมัครงาน 11/04/55 30/04/55 56
10055 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 23/03/55 05/05/55 276
10054 การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ ๑๓ ข่าวการศึกษา 14/02/55 01/07/55 12
10053 พระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 14/02/55 01/03/55 17
10045 กำหนดการพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 26/01/55 14/02/55 43
10044 ประกาศรายชื่อโอนย้ายบุคคลลงในตำแหน่งว่าง ข่าวสมัครงาน 24/01/55 15/02/55 46
10043 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักภายในหอพักวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ข่าวการศึกษา 13/01/55 20/01/55 73
10042 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ (เพิ่มเติม) ข่าวการศึกษา 11/01/55 20/01/55 11
10041 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๗ ข่าวการศึกษา 28/12/54 10/01/55 28
10040 กำหนดการเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่๗ วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 27/12/54 10/01/55 30
10039 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 22/12/54 10/01/55 21
10037 ประกาศสอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุเครื่องบริโภค ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 19/12/54 10/01/55 32
10036 การชำระค่าลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 08/12/54 15/01/55 30
10035 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ข่าวการศึกษา 08/12/54 30/12/54 49
พบข้อมูล 18 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[8][9][10][11][12][13][14][15] 16 [17][18] หน้าถัดไป>>