ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 316 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10053 พระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 14/02/55 01/03/55 12
10045 กำหนดการพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 26/01/55 14/02/55 41
10044 ประกาศรายชื่อโอนย้ายบุคคลลงในตำแหน่งว่าง ข่าวสมัครงาน 24/01/55 15/02/55 44
10043 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักภายในหอพักวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ข่าวการศึกษา 13/01/55 20/01/55 67
10042 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ (เพิ่มเติม) ข่าวการศึกษา 11/01/55 20/01/55 17
10041 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๗ ข่าวการศึกษา 28/12/54 10/01/55 32
10040 กำหนดการเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่๗ วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 27/12/54 10/01/55 27
10039 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 22/12/54 10/01/55 22
10037 ประกาศสอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุเครื่องบริโภค ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 19/12/54 10/01/55 26
10036 การชำระค่าลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 08/12/54 15/01/55 31
10035 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ข่าวการศึกษา 08/12/54 30/12/54 46
10034 อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก Mälardalen University ประเทศสวีเดน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 22/11/54 09/12/54 24
10030 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข่าวการศึกษา 21/11/54 29/11/54 140
10028 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และกำหนดวันทำสัญญาวันมอบตัว ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 21/11/54 10/12/54 35
10027 รับสมัครโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ ข่าวสมัครงาน 18/11/54 20/12/54 18
10026 ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข่าวการศึกษา 01/11/54 01/12/54 313
10024 ขอเลื่อนกำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฎิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๗ เป็นวันที่ ๙ มกราคม ถึง ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 26/10/54 30/11/54 206
10023 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2554 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 20/10/54 27/10/54 36
10022 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (๑ ปี) ปีการศึกษา๒๕๕๔ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 12/10/54 18/10/54 22
10021 สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ อำเภอมหาราช ตำบลท่าตอ จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 07/10/54 15/10/54 119
พบข้อมูล 16 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 [16] หน้าถัดไป>>