ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 271 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10015 ใบสมัครและหนังสือรับรอง หลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๔ ถึง ๑๘ มี.ค. ๕๕ ข่าวการศึกษา 15/08/54 31/10/54 100
10014 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดูรายละเอียดทาง http://www.rajavithi.go.th ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 11/08/54 03/10/54 7
10013 ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข่าวการศึกษา 28/07/54 15/08/54 46
10012 แผนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 13/07/54 31/08/54 29
10011 ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ข่าวสมัครงาน 06/07/54 21/07/54 52
10010 คำชี้แจงสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ข่าวการศึกษา 01/07/54 30/07/54 65
10009 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ข่าวสมัครงาน 01/06/54 01/07/54 54
10008 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารีบการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข่าวการศึกษา 01/07/54 30/07/54 90
10007 โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ ๗ ข่าวการศึกษา 01/07/54 30/07/54 30
10006 การชำระเงินค่าลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข่าวการศึกษา 01/07/54 30/07/54 71
10005 เปิดอบรมระยะสั้นหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๕ ข่าวการศึกษา 01/07/54 30/07/54 76
พบข้อมูล 14 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14