ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

เข้าสู่เว็บไซต์

enter site